Pstryk

W kręgu tradycji - czyli rok szkolny 2014/15 w skrócie

data: 27 czerwca 2015

Hasło przewodnie roku szkolnego 2014/2015, towarzyszące naszym codziennym aktywnościom, brzmiało: W KRĘGU TRADYCJI. Stało się ono podstawą i inspiracją wszelkich działań i zabaw tak grupowych, jak i ogólnoprzedszkolnych.

Chcieliśmy szczególnie skupić się na kształtowaniu poczucia przynależności dzieci do różnych grup społecznych – rówieśniczej, przedszkolnej, rodziny a także miasta, regionu i kraju. Bardzo pomocne były w tym wizyty inspirujących gości – ekspertów, ciekawe wycieczki, wernisaże, konkursy, przedstawienia i rozmaite przedszkolne wydarzenia. Poznawaliśmy najbliższą okolicę przedszkola, uwrażliwiając na piękno otaczającej nas przyrody, ucząc się dostrzegania następujących w niej zmian oraz dbania o nią. Bliżej poznawaliśmy nasze miasto i państwo wraz z jego historią, kulturą, legendami i tradycjami. Pielęgnowaliśmy dotychczasowe i tworzyliśmy nowe tradycje przedszkolne. Doskonałą okazją by tradycje (te polskie, krakowskie, jak i "kangurowe") wcielić w życie były różne święta, uroczystości i wydarzenia, które wspólnie celebrowaliśmy zapraszając do przedszkola naszych bliskich.

kontakt:
podgorki@kanguroweprzedszkole.edu.pl
tel. 12 / 423 50 18
ul. Podgórki Tynieckie 106
30-398 Kraków
współpraca:
praca i staż
przedszkola firmowe