Pstryk

"Zajęcia wzorkowe" czyli METODA DOBREGO STARTU

data: 05 lipca 2019

 Zajęcia, które przez Kangurowych Przedszkolaków nazywane są "wzorkowymi" to zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu. To jeden ze sposobów, w jaki kształtujemy u dzieci gotowość do nauki czytania i pisania. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu, od grupy 4-latków.

Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez prof. Martę Bogdanowicz
w czasie bezpośredniej pracy z dziećmi.  Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej).  Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi. Ćwiczenia te prowadzą także do usprawnienia uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej, co ułatwia naukę czytania i pisania wszystkim dzieciom.

kontakt:
podgorki@kanguroweprzedszkole.edu.pl
tel. 12 / 423 50 18
ul. Podgórki Tynieckie 106
30-398 Kraków
współpraca:
praca i staż
przedszkola firmowe