Kangurowa Szkoła
Szkolimy Nauczycieli
Pstryk
Twórcze przedszkole
Co jemy w Kangurowym Przedszkolu
Projekty Badawcze
Myślanki
Co słychać w Kangurze
Hop Siup
Rodzice w przedszkolu

Praktyki

W Kangurowym Przedszkolu można odbywać praktyki studenckie! Współpracujemy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie skąd delegowani są studenci na praktyki ciągłe dwutygodniowe.

Przyjmujemy także studentów innych uczelni w kraju i za granicą.

Niezależnie od tego zachęcamy wszystkich zainteresowanych odbywaniem praktyk na zasadzie wolontariatu w naszym przedszkolu. Oferujemy praktykę w konkretnej grupie wiekowej przez okres jednego lub dwóch semestrów raz w tygodniu. Możliwa jest także obecność przez więcej dni w tygodniu, a wtedy skrócenie czasu praktyk do kilku tygodni.

Każdy praktykant otrzymuje opinię z praktyk w formie opisowej.

Osoby zainteresowane praktykami prosimy o wysłanie CV i listu motywacyjnego na adres kangur@kangur.edu.pl

Staż

Osoby zainteresowane współpracą z Kangurowymi Przedszkolami w charakterze nauczyciela (także szukające odpowiedniego przygotowanie do pracy metodami twórczymi i atmosferze wspierania rozwoju dziecka) proszone są o zapoznanie się w pierwszej kolejności z ofertą stażu organizowanego co rok przez OTE Kangur.

Staż powinien poprzedzić pracę w kangurowym Przedszkolu – jako przygotowanie i uzupełnienie wiedzy wyniesionej ze studiów, istnieje też możliwość realizowania szkolenia i praktyki stażowej równolegle z pracą w przedszkolu - w uzasadnionych wypadkach.

Informacje o stażu:

Staż w Ośrodku Twórczej Edukacji Kangur jest przeznaczony dla osób, które chcą pracować z dziećmi i młodzieżą poznając metody i techniki pracy z grupą w obszarze rozwijania twórczego myślenia i działania. Zapraszamy psychologów, pedagogów, ale także studentów i absolwentów innych specjalności, którzy posiadają osobiste predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz chęć rozwoju w tym obszarze. Dla wyróżniających się absolwentów naszego stażu przewidujemy oferty pracy - prowadzenie zajęć lub inne funkcje w Grupie Edukacyjnej OTE Kangur.

W ramach stażu:

  • RZETELNE I PRAKTYCZNE SZKOLENIE Z ZAKRESU PSYCHOLOGII I PEDAGOGIKI DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ (sprawdzony kompletny program szkoleniowy, w nim: praktyczna psychologia twórczości – elementy teorii, podstawy konstrukcji ćwiczeń i zajęć twórczych, testy twórczości w teorii i praktyce, warsztaty "pomoce dydaktyczne w zajęciach twórczych", jak prowadzić obserwację dzieci i grupy, arkusze obserwacyjne, warsztat pisania opinii o uczestnikach twórczych zajęć, spotkania superwizyjne i inne)
  • WSPÓŁPROWADZENIE I PROWADZENIE POD SUPERWIZJĄ TWÓRCZYCH ZAJĘĆ Twórcze Zabawy Rozwijające lub Szkoła Twórczego Myślenia (łącznie w roku 125 do 250 godzin zajęć, zależnie od możliwości)
  • MATERIAŁY oraz możliwość korzystania podczas stażu ze sprawdzonej literatury i banków ćwiczeń (nie tylko twórczych) dla dzieci i młodzieży
  • UCZESTNICTWO W INNYCH FORMACH SZKOLENIA (m.in. autorski trening twórczego myślenia i ekspresji twórczej, a także nieodpłatne szkolenie dot. działań twórczych z dziećmi z oferty MNODN (szczegóły w regulaminie stażu)
  • ZNIŻKI NA POZOSTAŁE KURSY organizowane przy współpracy OTE "Kangur" przez Małopolski Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. http:// www.kangur.edu.pl/mnodn)

Jesteś z poza Krakowa?
Dla osób spoza Małopolski proponujemy EKSTERNISTYCZNĄ FORMĘ SZKOLENIA STAŻOWEGO. Szczegóły w kontakcie mailowym.

Opłaty i zgłoszenia

Zgłoszenia na staż
Zadzwoń, przyjdź lub wyślij CV do Ośrodka Twórczej Edukacji "Kangur"
ul. J. Dietla 93 oficyna
tel: 012 421 49 56
e-mail: staz@kangur.edu.pl

Koszt stażu
Opłata za staż wraz ze szkoleniami wynosi łącznie 650 zł płatne w dwóch ratach. W szczególnych wypadkach możliwość ustalania innych rat, odpracowania części kwoty lub innych form rozliczeń.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i predyspozycje zawodowe (nie profil studiów, ale predyspozycje i chęci do pracy z dziećmi i młodzieżą).
Mile widziani studenci od III roku.
Staż trwa przez rok szkolny: rozpoczyna się we wrześniu, kończy w czerwcu. W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość dołączenia do stażu w innym terminie – wg. miejsc i po ustaleniu zasad.

Absolwenci stażu po uzyskaniu pozytywnej opinii (i posiadający odpowiednie wykształcenie) mają pierwszeństwo w ubieganiu się o pracę w OTE Kangur (praca w charakterze nauczyciela w Kangurowych Przedszkolach lub przy innych działalnościach OTE Kangur).

Praca

Poszukujemy nauczycieli z wykształceniem pedagogicznym i/lub psychologicznym.
Osób z powołaniem do pracy z dziećmi i z pasjami pozazawodowymi, kreatywnych i chcących kreatywność rozwijać u innych.

Profil kandydata na nauczyciela w Kangurowym Przedszkolu

Cenimy umiejętności interpersonalne takie jak: wrażliwość, empatia, umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy zespołowej, otwartość na drugiego człowieka. Motywacja do pracy, zaangażowanie, gotowość do podejmowania różnego rodzaju wyzwań, chęć dalszego samorozwoju, umiejętność autorefleksji, analizy własnej pracy w kierunku jej doskonalenia, rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków i umiejętności organizacyjne do cenne atuty naszego zespołu.

Osoby zainteresowane pracą prosimy o wysłanie cv i listu motywacyjnego na adres kangur@kangur.edu.pl

kontakt:
podgorki@kanguroweprzedszkole.edu.pl
tel. 12 / 423 50 18
ul. Podgórki Tynieckie 106
30-398 Kraków
współpraca:
praca i staż
przedszkola firmowe