Kadra przedszkola

Kadra

W ciągłym ruchu i twórczym działaniu!

Wykorzystując doświadczenie zawodowe ale również osobiste zainteresowania wszystkich pracujących w przedszkolu osób, staramy się  tworzyć miejsce wyjątkowe, ciepłe i rodzinne, o którym zarówno dzieci jak i rodzice mogą powiedzieć „lubię moje przedszkole”.

Miejsce, w którym dbamy o wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków: od strony poznawczej poprzez odkrywanie indywidualność naszych dzieci - rozwijanie ich zdolności; stymulowanie ciekawości; ćwiczenie twórczego myślenia; od strony sprawności fizycznej poprzez mobilizowanie i budzenie zamiłowań do różnorodnych aktywności ruchowych – spacerów i leśnych wypraw; gier i zabaw w ogrodzie, tańców w rytm nuconych piosenek i wygrywanych melodii; od strony społeczno-emocjonalnej poprzez stwarzanie wielu różnych okazji do kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi – doświadczania jak być sobą wśród innych osób; radzenia sobie z emocjami; ćwiczenia zaradności i samodzielności.

kontakt:
podgorki@kanguroweprzedszkole.edu.pl
tel. 12 / 423 50 18
ul. Podgórki Tynieckie 106
30-398 Kraków
współpraca:
praca i staż
przedszkola firmowe