Procedura zapisu do przedszkola

Szanowni Państwo

AKTUALNIE POSIADAMY OSTATNIE WOLNE MIEJSCA DLA DZIECI ROZPOCZYNAJĄCYCH SWOJĄ PRZEDSZKOLNĄ PRZYGODĘ (ROCZNIK 2019 oraz 2018).

W  sprawie rekrutacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem +48 516 194 960, lub mailowy: k.stypka@kanguroweprzedszkole.edu.pl lub wypełnienie formularza w celu umówienia się na spotkanie prezentacyjne. Na pierwsze spotkanie przychodzą sami Rodzice, żeby szczegółowo poznać naszą ofertę. Jednocześnie informujemy, że ze względów organizacyjnych nie można oglądać przedszkola poza wyznaczonymi terminami. zapewnia to gwarancję poświęcenia uwagi tylko Państwu i nie zakłóca pracy dzieci, które są już kangurowymi przedszkolakami.

Drugie spotkanie to rozmowa z Rodzicami o Dziecku oraz ostateczna decyzja dotycząca zapisu - potwierdzona podpisaniem Umowy i uzgodnieniem wszelkich szczegółów związanych z przyjęciem do Przedszkola Państwa Dziecka. Na wiosnę zapraszamy dzieci na wspólne zabawy. Mają wtedy okazję zobaczyć przedszkole, pobawić się kangurowymi zabawkami, poznać kangurowe Panie.

opłaty za przedszkole przy ul. Olszańskiej 15

pozycja cena objaśnienia
Czesne 1600zł / miesiąc

W tabeli zamieszczono opłaty w bieżącym roku przedszkolnym.

Czesne płatne jest 11 i pół miesiąca. W przedszkolu nie stosuje się opłat dodatkowych poza wyżywieniem. W czesne wliczono wszystkie zajęcia programowe w niewielkiej grupie (15-18 dzieci, czasem grupy są dzielone na niektóre zajęcia) pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz psychologów - specjalistów na stałe zatrudnionych w przedszkolu. W czesnym uwzględniono także zajęcia dodatkowe (różne w zależności od grupy, około 5-7 rodzajów w tygodniu, m.in. dla wszystkich zajęcia tanecze/ rytmiczne, język angielski, Wesołe Spotkania ze Sztuką, profilaktyka wad postawy/gimnastyka korekcyjna, Klub Kangurowej Przygody, zajęcia teatralne, zajęcia sportowe, twórczy Klub Myślanek, i inne, także tematyczne poranki i popołudnia).

Nie ma dodatkowych opłat za wycieczki – także te dalsze oraz za wycieczki programowe w mieście z odwiedzaniem muzeów, teatru, koncertów i bardziej zaskakujących miejsc. Wliczono także opłaty za ew. warsztaty przeprowadzane w muzeach itd. Nie pobieramy dodatkowych opłat za ew. podręczniki i liczne używane w przedszkolu do zajęć pomoce, koszty prowadzonych przez grupy projektów badawczych, wydruki przedszkolnych gazetek, koszty przedstawień i innych wydarzeń poza terenem budynku, zapraszanych gości a także podstawową opiekę logopedyczną (diagnoza).

W przedszkolu w ramach czesnego można korzystać z porad psychologów-specjalistów, prowadzona jest regularna diagnoza psychologiczna (gotowość szkolna, ryzyko dysleksji i inne wg. potrzeb) a także można skorzystać z organizowanych przez przedszkole warsztatów psychologicznych i pedagogicznych dla rodziców. Kadra przedszkola podlega regularnej superwizji oraz licznym szkoleniom zewnętrznym, jest zatrudniana na umowach o pracę, nauczyciele stale dokształcają się i doskonalą w ramach wewnętrznego systemu ewaluacyjno – motywacyjnego.

Przedszkole jest czynne przez cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-17.30, z wyjątkiem dwóch tygodni lipca. Przedszkole nie pracuje w dni ustawowo wolne od pracy, wigilię (24 grudnia), 2 maja oraz w ewentualne dodatkowe dni wolne wynikające z regulaminu przedszkola.

Wyżywienie 15zł / dzień 3 posiłki - drugie śniadanie, obiad i podwieczorek, napoje (zdrowy katering ekologiczny)
Opłata rekrutacyjna
(jednorazowa)
1600zł

zapraszamy do kontaktu w sprawie zapisów:

kontakt:
olszanska@kanguroweprzedszkole.edu.pl
tel. 516 194 960, 12 411 82 71
ul. Olszańska 15
31-517 Kraków
współpraca:
praca i staż
przedszkola firmowe