Kadra przedszkola

Kadra

W ciągłym ruchu i twórczym działaniu!

Stała kadra pedagogiczna Kangurowego Przedszkola
przy ul. Hofmana liczy 11 osób.
W ciągłym ruchu i twórczym działaniu!

Stała kadra pedagogiczna Kangurowego Przedszkola
 przy ul. Hofmana liczy 11 osób.

Najmłodszą grupę stanowią w tym roku 2.5-latki latki! Opiekują się nimi panie: Gbrysia Huczyńska i Marysia Stojowska.

Grupę 3-latków prowadzą panie Asia Drygaś i Ola Parysz. 

Nauczycielami kangurowych 4-latków są panie Jystyna Mikulicz-NIdecka i Justyna Zmysło.

Z najstarszą 5-latkowągrupą pracują panie Agata Maślarz z pomocą Eweliny Woszczek i Dominiki Żmigrodzkiej jako nauczyciela wspomagającego.

Opiekę psychologiczną sprawuje pani Anna Cichoń i Agnieszka Larysz-Ligęza.

Nadzór pedagogiczny nad całym przedszkolem pełni
dyrektor Agnieszka Larysz-Ligęza. 

W naszym przedszkolu działamy zespołowo.
Nauczycielki pracują w grupach wiekowych a także w międzygrupowych zespołach 
zadaniowych. Pracując na zmianę, zajmują się nie tylko swoimi grupami, ale znają wszystkie pozostałe przedszkolaki. Biorą je pod opiekę wtedy, kiedy grupy się łączą – o poranku i popołudniami. Zastępują nieobecne w pracy koleżanki. Dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami, pomocami i pomysłami, wspierają i radzą, radzimy wszystkie razem podczas comiesięcznych spotkań grona pedagogicznego i superwizji zespołu kilka razy do roku. W okresie jesiennym spotykamy się wszystkie przynajmniej raz w miesiącu. Po pierwsze po to, by razem podsumować dotychczasowe działania, wyciągać wnioski i doskonalić pracę by przynosiła jak najlepsze efekty. Po drugie, szczególnie w pierwszej połowie roku szkolimy się intensywnie zarówno całym zespołem jak i indywidualnie. Dzięki temu uczymy się nowych metod pracy z dziećmi oraz konfrontujemy metody stosowane na co dzień z opinią i doświadczeniem innych specjalistów. W końcu, choć każda grupa pozostaje pod opieką dwóch nauczycieli - z wykształcenia pedagogów, ale bywa, że przy tym także psychologów, teatrologów czy filologów, logopedów i specjalistów od SI, to jednak każda z nas spotyka się i sprawuje opiekę, uczy i wychowuje, stymuluje myślenie i twórczą postawę także dzieci z innych grup. Dzieje się to wczesnym porankiem i późnym popołudniem, kiedy grupy spotykają się razem w sali czy ogrodzie.
kontakt:
a.larysz@kanguroweprzedszkole.edu.pl
tel. 12 / 425 28 18
ul. Hofmana 9
31-210 Kraków
współpraca:
praca i staż
przedszkola firmowe