Kadra

W ciągłym ruchu i twórczym działaniu!

Stała kadra pedagogiczna Kangurowego Przedszkola
 przy ul. Hofmana liczy 9 osób.
W ciągłym ruchu i twórczym działaniu!

Stała kadra pedagogiczna Kangurowego Przedszkola
 przy ul. Hofmana liczy 11 osób.

Najmłodszą grupę stanowią 3 latki! Pracują z nimi panie: Justyna 
 Mikulicz - Nidecka i Justyna  Zmysło

Grupę 4-latków prowadzą Joanna Kaliś i Katarzyna Bies ze wsparciem Anny Lasockiej-Karkocha. 

Nauczycielami kangurowych 5-latków są Gabriela Huczyńska i Joanna Drygaś.

Grupę najstarszą przygotowują do szkoły Aleksandra Kopeć oraz Maria Stojowska.

Opiekę psychologiczną sprawuje psycholog - Natalia Maozięć.

W nadzór pedagogiczny nad całym przedszkolem pełni
dyrektor Agata Maślarz.  

W naszym przedszkolu działamy zespołowo.
Nauczycielki pracują w grupach wiekowych a także w międzygrupowych zespołach 
zadaniowych. Pracując na zmianę, zajmują się nie tylko swoimi grupami, ale znają wszystkie pozostałe przedszkolaki. biorą je pod opiekę wtedy, kiedy grupy się łączą – o poranku i popołudniami. Zastępują nieobecne w pracy koleżanki. Dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami, pomocami i pomysłami, wspierają i radzą, radzimy wszystkie razem podczas comiesięcznych spotkań grona pedagogicznego i superwizji zespołu kilka razy do roku. W okresie jesiennym spotykamy się wszystkie przynajmniej raz w miesiącu. Po pierwsze po to, by razem podsumować dotychczasowe działania, wyciągać wnioski i doskonalić pracę by przynosiła jak najlepsze efekty. Po drugie, szczególnie w pierwszej połowie roku szkolimy się intensywnie zarówno całym zespołem jak i indywidualnie. Dzięki temu uczymy się nowych metod pracy z dziećmi oraz konfrontujemy metody stosowane na co dzień z opinią i doświadczeniem innych specjalistów. W końcu, choć każda grupa pozostaje pod opieką dwóch nauczycieli - z wykształcenia pedagogów, ale bywa, że przy tym także psychologów, teatrologów czy filologów, logopedów i specjalistów od SI, to jednak każda z nas spotyka się i sprawuje opiekę, uczy i wychowuje, stymuluje myślenie i twórczą postawę także dzieci z innych grup. Dzieje się to wczesnym porankiem i późnym popołudniem, kiedy grupy spotykają się razem w sali czy ogrodzie.
kontakt:
a.maslarz@kanguroweprzedszkole.edu.pl
tel. 12 / 425 28 18
ul. Hofmana 9
31-210 Kraków
współpraca:
praca i staż
przedszkola firmowe